Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

A Tunguzka-rejtély nyomában 4.rész

A harmadik rész folytatása…

A három amerikai tudós elméletének igazolásához kísérletet végzett az Egyesült Államok területén, a robbanástól több mint tízezer kilométerre. a kísérlet alapelemét a radiokarbon módszer adta.

A tudósok a következőt állították: ha 1908-ban a Tunguz effektust nem egy meteorit becsapódása okozta, hanem antianyag annihilálódott az atmoszférában, akkor ezt a folyamatot nagy mennyiségű neutron keletkezésének kellett kísérnie.

Ha a feltételezésük jogos és a Tunguzka fölött magfizikai eredetű robbanás történt, akkor a sugárzásban TT-mezonoknak kellett keletkezni, amelyek ha kölcsönhatásba lépnek a levegő alkotóelemeivel és atomjaival, neutronok keletkeznek. A neutronokat befogják a levegő nitrogénjeinek atomjai, és e folyamatban C14-es radioaktív szén keletkezik.

A C14-es radioaktív sugárzó atomok az idők folyamán szén-dioxiddá oxidálódnak, és a légmozgás következtében szétszóródnak az egész Föld légkörében. A tudósok feltételezték, hogy a Tunguzka fölött történt robbanás, amennyiben magfizikai eredetű volt, akkor az idők folyamán az atmoszféra c14-es tartalmát néhány százalékkal feldúsította.

Tehát a növényekben, különös tekintettel a fák évgyűrűiben, a robbanás utáni években a C14-es radioaktivitásnak magasabbnak kell lennie és az kimutatható. Kivágattak egy 300 éves fenyőt, és annak 1890 és 1930 között keletkezett évgyűrűiből kivonták a szenet, majd meghatározták a C14-es radioaktív izotóp tartalmát.

A vizsgálatok eredménye azt mutatta, hogy az 1909 és 1920-as évek között a C14-es radioaktív izotóp jelenléte a fa anyagában messze magasabb volt, mint az évek során tapasztalható átlagérték. az összehasonlítás diagram különösen az 1909 és az 1910-es években mutat rendkívül nagymértékű kiugrást a C14-es radioaktív izotóp vonatkozásában.

Az eredmények a tudósok feltételezését látszottak igazolni, mivel az antianyag halmaz eljutása a Földig, csak nagyon kritikus feltételezésként fogadható el, s ez is megdőlni látszik.

A feltételezés helytelen voltát igazolja az a tény is, hogy a légkör C14-es radioaktív izotóppal való feldúsulását egyéb földi tényezők is okozhatták. Mivel a köves Tunguzka feletti robbanás valóban és kimutathatóan magfizikai eredetű volt és a meteorit hipotézis is megdőlt, ezért valószínűsíthető, hogy egy UFO katasztrófája okozta a hatalmas erejű robbanást.

Egy UFO felrobbanásának jogos feltételezése is magyarázatot ad a magfizikai összefüggésekre, mivel egy nálunk idősebb civilizáció régtől fogva tisztában van az atomfizikai folyamatokkal és azokat alkalmazni is tudja. a földinél messze előrehaladottabb atomfizikai tudás és annak alkalmazási lehetősége magyarázatot adhat arra a tényre is, hogy a felrobbanó energiának mintegy 70 százaléka sugárzás formájában terjedt szét.

Egy UFO felrobbanásának lehetősége magyarázatot adhat a még nyitott kérdésekre, nevezetesen egy nagyon erős mágneses zavar jelenlétére a robbanás utáni időszakban, és arra, hogy miért nem volt erős ballisztikus hullám.

A robbanás utáni években erősen tartotta magát az a hipotézis, hogy Tunguzka fölött meteorit robbant fel a levegőben. A vizsgálatok kimutatták, hogy a meteoritra utaló fizikai összefüggéseket a terület körzetében sehol nem találtak. 

Minden tény ellenére, ha ezt az állítást fogadnánk el, akkor azonnal felmerül néhány zavarba ejtő kérdés…

1. Miért nem érte el a a Föld felszínét, és miért robbant fel a levegőben, ha a tömege olyan nagy volt, mint azt a múlt század elején valószínűsítették?

2. Ha olyan hatalmas volt a  tömege, miért nem maradtak belőle fellelhető darabok?

3. Mivel magyarázható, hogy a kidőlt erdő körszimmetrikus képet mutat, ami arról tanúskodik, hogy nem volt ballisztikus hullám?

4. Az energiának miért olyan nagy mennyisége jelentkezett sugárzási energia formájában, amikor közönséges robbanás esetében a sugárzási energia nem haladja meg az összenergia 1-2 százalékát?

5. Hogy magyarázható az a tény, hogy az objektum felrobbanása után a Föld mágneses tere sajátságos és abberált módon megváltozott, s ezt hónapokon keresztül észlelni lehetett?

Az előzőek fényében a hipotézisek mind megdőlni látszanak, így egyre valószínűbbé válik egy UFO felrobbanásának lehetősége.

folyt.köv.

Hirdetés
This div height required for enabling the sticky sidebar