Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

A Szent Grál és a földönkívüliek – Interjú dr. Johannes Fiebaggal 2.rész

(Az első rész folytatása.) Én úgy gondolom, hogy a templomos lovagok megtalálták a gépet, amikor a tizenharmadik században Jeruzsálemben jártak, és magukkal vitték Franciaországba, ahol aztán szent tárgyként tisztelték.

Szép Fülöp király végül azzal vádolta meg a templomosokat, hogy egy Baphomet nevű ördög-alakot imádnak, és ez okozta a rend vesztét. Ha azonban alapos vizsgálatnak vetjük alá a mannagépről és a Baphomet tulajdonságairól szóló írásokat, megdöbbentő hasonlóságokat fedezhetünk fel…

Úgy tűnik, a templomosoknak Jeremiáshoz hasonlóan szintén sikerült elrejteniük a gépet. Peterrel jelenleg is a hely pontos meghatározásán dolgo-zunk.

A lista meglehetősen hosszú: Trója, a Bezu-völgy, a Roslynn-kápolna és a franciaországi Rennes-kastély egyaránt szóba jöhetnek… Sassoon és Dale — mindketten mérnökök lévén — végül rekonstruálták a gépezetet, ezzel is bizonyították, hogy az nem csupán a fantázia szüleménye volt…

Az egész ügy egyfajta ősi krimi látszatát kelti: egy régi labirintusrendszerben titokzatos tárgyat találnak, amelyet a bölcsek kövének hisznek, és úgy vélik, felfedheti az örök élet titkát. Mi azonban az állítjuk, hogy csupán egy, a földönkívüliek által épített ügyes kis masináról van szó…

1992-ben felállította a mimikri effektus hipotézisét. Kifejtené egy kicsit bővebben, hogy valójában mit is ért ez alatt?

A legnagyobb örömmel… A nyolcvanas évek második felében a Szűz Mária-jelenésekre koncentráló kutatásokat folytattam, és végül sikerült rájönnöm, hogy valójában nem másról van itt szó, mint egyfajta UFO-észlelésről. Rengeteg esetet vizsgáltam, nem maradtak ki a legismertebbek sem, Fatima, Eisenberg, Guadalupe, stb.

A szemtanúk mindig egy gyönyörű, békét sugárzó asszony alakját vélik az égen megpillantani, de a jelenést kísérő események ugyanazok, mint egy átlagos UFO-észlelés esetében. Én azon a véleményen vagyok, hogy a jelenések mögött álló intelligencia a szemtanúk hitrendszerét kihasználva próbál egyfajta vallásos élményt kelteni, a projekció eszközeit is latba vetve.

dr. Johannes Fiebag
dr. Johannes Fiebag

A mimikri hipotézis e felismerés hatására született meg, és a következőképp szól: A bolygónkra látogató földönkívüliek, akik hozzánk képest szinte már mágikusnak tűnő technikai fejlettségre tettek szert, a mimikrit alkalmazzák annak érdekében, hogy a különböző időben és kultúrkörben élő földlakókkal kapcsolatot teremtsenek.

A mimikri hipotézis tükrében már nem is tűnnek olyan ellentmondásosnak a régi korokból származó beszámolók, amelyek egyaránt szólnak repülő pajzsokról az ókori Rómában, szárnyas hajókról a középkori Európában, és furcsa léghajókról a múlt századi Amerikában.

Az eltérítettek nem azért emlékeznek az űrhajó fedélzetén velük végzett genetikai kísérletekre, mert azok valóban megtörténtek — amúgy sem látszik túl valószínűnek, hogy egy nálunk jóval fejlettebb intelligencia ilyen triviális megoldást (kövér amerikai háziasszonyok elrablása) választana egy kozmikus méretű genetikai kísérlethez —, hanem mert modern, technokrata világszemléletünk ezt a magatartást feltételezi az idegenek részéről.

A jelenség és vele együtt a földönkívüliek mimikrije mindig a korszellem által gerjesztett fantáziákhoz, legbelsőbb félelmekhez és reményekhez idomul.

Hirdetés
This div height required for enabling the sticky sidebar