A stigmák rejtélye

Szent Ferencnek 1224. szeptember 14-én látomása volt: megjelent előtte egy angyal, méghozzá egy hatszárnyú  szeráf, aki külsőleg is megjelölte őt a Megfeszített stigmáival, Krisztus sebeinek másával.

„Ferenc két keze és lábfeje olyan volt, mintha középen szögggel lettek volna átvetve – írja életrajzírója, Celanói Tamás – a szögek feje a kér tenyérben és a lábfejek tetején jelent meg.”

Ferenc sebhelyeinek keletkezése ismereteink szerint a stigmáknak nevezett jelenség első megnyilvánulása volt. Azóta több száz ember szenvedett spontán módon hasonló sérüléseket, amelyek a megfeszített Krisztus sebeihez voltak hasonlatosak.

A stigmás személyeknek általában a keze, a lábfeje és az oldala vérzik, sőt még a fejükből is vér csöpög, onnan, ahol a töviskorona sebet ejthetett. A rómaiak keresztre feszítési eljárása szerint ugyan a szöget a csuklókba verték, ám a stigmát szenvedettek meg voltak győződve róla, hogy a szögeket a kézfejen verték át, s a stigmák ott is jelentek meg.

Némelyik stigmás szenvedése állandó, másokon a sebek csak időközönként jelennek meg, gyakran révületi állapotban, amikor Krisztus szenvedéseiről látomásaik vannak, illetve keresztény ünnepnapokon.

Jézus a kereszten

Domenica Lazzari (1815-1848) sebeiből a vér 11 éven keresztül a gravitációval dacolva felfele folyt. Szent Veronica Giuliani (1660-1727) azt állította. hogy az ő stigmái teste belsejében is megvannak. Tóbbször lerajzolta, hol van egy kereszt, egy töviskorona, három szög, egy kard és egy betű lenyomata a szivén. Halála után a boncolás megerősítette állításait.

Egy sokat emlegetett XX. századi stigmás a németországi Konnersreuth-böl származó Therese Neumann (1898-1962) volt. Fiatalon több sérülést szenvedett, melyek folyományaként 21 éves korára megvakult és ágyban fekvő beteg lett. Bajai azonban 1925-ben váratlanul elmúltak, miután látomása volt lisieux-i Szent Térézről.

A következő évben nagyböjt idején Therese Neumann közölte, hogy megjelent előtte Krisztus. Azon nyomban gyötrő fájdalmat érzett, az oldalán seb keletkezett, amelyből folyt a vér. Ettől fogva minden pénteki napon kiújult a seb, amely egy-két nap múlva behegedt.

Nagypénteken családjának tagjai látták, hogy az oldalából, a kezéről és a lábfejéről vér folyik, a szeméből pedig véres könnyek hullanak. Ezután a homlokán is megjelentek a stigmák.

Lelki hatás? A jelenséget a XVIII. századtól kezdték behatóbban vizsgálni. Több kutató arra a következtetésre jutott, hogy sok stigmás „disszociativ személyiségű”; ezekre az emberekre a hirtelen hangulatváltozások, révületi és látomásos állapotok jellemzők. Mások azt állítják, hogy a stigmák pszichoszomatikus eredetűek, vagyis lelki tényezők idézik elő őket.

A brit lan Wilson szerint az effajta sebek öngerjesztett sebek, és törhetetlen személyi stressznek tudhatók be. Charles Richet professzor már e század elején azt állította, hogy a „stigmák” az agynak a bőr vérkeringésre gyakorolt hatásáról tanúskodnak. A test-lélek kapcsolat ilyetén megnyilvánulásaira azonban egyelőre nincs perdöntő bizonyíték. Amikor tudósok megkísérelték, hogy hipnózisos állapotba juttatott személyeken szuggesztió útján a stigmák másolatait idézzék elő, az eredmény mindössze néhány, a bőrön jelentkező piros folt volt – hozzá sem fogható az „igazi” stigmásokon keletkező sebekhez.

A hívő ember a stigmáknak semmiféle “természeti” magyarázatát nem igényli. Némely nem vallásos elméleti szakember véleménye szerint azonban a stigmák létrejöttében normális és paranormális elemek egyaránt szerepet játszanak. A parapszichológus D. Scott Rogo következtetése szerint az igazi stigmák „leginkább akkor következnek be, ha az illető hisztériára hajlamos, elmélkedő-szemlélődő természetű valaki, aki emellett nagy pszichikai erővel is rendelkezik… A szenvedő alany a szó szoros értelmében a saját testére irányítja azt a pszichikai erőt, amellyel egyébként szilárd tárgyakat lenne képes elmozdítani. Ennek hatására nyílnak sebek a testén”.

forrás: Ezotop