A memória művészete a középkori ezotériában

Manapság nem okoz nehézséget, hogy könyvben nézzünk utána azoknak a tényeknek, amelyekre csak félig meddig emlékszünk; de ez nem mindig volt így.

A nyomtatás feltalálása előtt minden könyvet kézzel másoltak le (ami esetenként számos változat kialakulásához vezetett mind az átírási hibák, mind az írnokok “javító” szándéka következtében).

A középkorban a könyv ritka volt és értékes, még a tudósok is hat-tíz példánnyal büszkélkedhettek csupán életük során. A tizenhatodik századi John Dee többezres könyvtára elérhetetlen álom lett volna akár csak kis idővel korábban is.

Ezért a memóriának sokkal nagyobb szerepe volt, mint ma – elengedhetetlenül fontos volt a bárdok, druidák, papok, szerzetesek, mágusok, tudósok és bárki számára, akinek nagy terjedelmű anyagot kellett ismernie és felidéznie.

Az ezotériával foglalkozók számára még fontosabb volt a jó emlékezőtehetség; a legcsekélyebb tévedés is katasztrófát okozhatott az alkímiai kísérletek vagy a démonok megidézése közben. Az ismeretek megszerzése és megőrzése maga is komplex tudomány volt, már-már a mágiának egy formája.

De mint annyi minden az ezotéria világában, a „mágikus” gyakran az ügyesség, a jártasság szinonimája, amelyek gyakran voltak függvényei bizonyos trükkök mesteri, elsajátításának.

A memória művészete, vagy színháza, vagy palotája is ilyesmi volt; különböző változatait ma is alkalmazzák színpadi emlékezőművészek.

A különböző technikák egyike, hogy egy épületet kell elképzelni annak minden egyes szobájával: képzeletünkben világos és részletes képet kell alkotnunk. Minden szoba a tudás más-más ágát jelenti, a szobának minden egyes része — az ajtó, az ablak, a tűzhely, az asztalon látható tárgyak, a ládában vagy a függöny mögött rejtőző tárgyak — ennek a területnek a részhalmaza.

Új ismeret elsajátításakor ezt mnemonikus képként a megfelelő szoba megfelelő helyére kell elhelyezni: az egész úgy működik, mint egy képzeletbeli iratrendező.

Az idők során egy teljes, pontosan katalogizált könyvtár épül így fel, ahol az ismeretek minden egyes darabja a saját helyére került, így azonnal megtalálható.

A vizualizáció minden ezoterikus munkának fontos része. Érdemes megemlíteni, hogy a mai rózsakeresztesek és az okkult tudományok más iskolái, mint „Az Adytum Építői”, mind azt állítják, hogy tanításaik elsajátítása során a beavatottak memóriája rohamosan javulni szokott. A szabadkőművesek hosszú és bonyolult szertartásait és előadásait is mind emlékezetből reprodukálják.

Megosztás
error: