A fatimai “vörös Nap” rejtélye

A Fatimai Szűz Mária megjelenése 1917. augusztus 13-án történt, a portugáliai Fatima városa mellett.

E napon Fatimától nem messze három gyermeknek megjelent Szűz Mária és különböző kinyilatkoztatásokat hozott tudomásukra. A jelenés közölte a gyermekekkel, hogy ezen a napon a jövőben újból meg fog jelenni.

A fiatalok elmondták a velük megtörtént esetet, így a későbbiekben Fatima a katolikus hívők zarándokhelyévé vált.

Az viszont már nem annyira ismert, hogy a későbbiekben is történtek igencsak különös dolgok…

1917. október 13-án, tehát a fatimai jelenés után két hónap múlva a több tízezer összesereglett katolikus hívő – csodára várva – csendben imádkozott a Fatimát övező dombokon.

A kor szellemi felkészültségéhez viszonyított úgynevezett “csoda” meg is érkezett, s a szemtanúk elmondása szerint a következő események zajlottak le:

A szép napsütéses időt hirtelen felváltotta a zuhogó eső, mit viharos szél kísért. Innentől a szemtanúk szavait idézzük.

“A sötét felhők alá ereszkedett a Nap, és vörös színben izzott, de most nem világított, mint minden más esetben, így szabad szemmel is bele lehetett nézni a felhők alatt megjelenő napba.” (Tehát a szemtanúk egy Nap nagyságú, vörös színű gömböt észleltek…)

“Ezután a vöröslő Nap a felhők alatt a kétszeresére növekedett, és a szivárvány minden színét kezdte szórni magából a Fatima melletti mezőkre és dombokra, amelyeket elleptek a csodára váró zarándokok. A vörös színű Nap ezután újból kisebb lett és “táncolni” kezdett – ide-oda cikázott a felhő alatt, majd mintha a világ vége lenne, a vörös színű Nap lefelé kezdett zuhanni, egyre nagyobb és nagyobb lett, de mielőtt a Nap a földre ért volna, megállt a föld felett és egy ideig ott lebegett.”

“Mindenki térdre rogyott, mert azt hitték, eljött a világvége. Egyesek e drámai pillanatban az egyik távoli domb oldalán ismét látni vélték Szűz Mária fehér fénnyel körülvett alakját. A nem fénylő, de vörös színű Nap a föld feletti lebegésből nagy gyorsasággal emelkedni kezdett felfelé, majd áttörve a sötét felhőket, eltűnt a ledöbbent tömeg szeme elől. Ezután nemsokára a vihar, a szél, az eső hirtelen megszűnt, és újból láthatóvá vált a sárgán fénylő Nap.”

A szemtanúk arról is beszámoltak, hogy az esemény után a zuhogó eső ellenére a környező dombok, mezők, fák, levelek megmagyarázhatatlan gyorsasággal felszáradtak, mintha nem is érintette volna a környéket a vihar és az eső.

Az 1917. október 13-i fatimai jelenséghez kapcsolódó eseménysor minden tekintetben, mozzanatról-mozzanatra azonosságot mutat az UFO-irodalomban számtalan helyen leírt “vörös naphoz” hasonló jelenségsorral.

Mondhatni egy klasszikus UFO-észlelés játszódott le: nagy, vörös színű gömb ereszkedik lefelé, az esetek többségében más, cikázó mozgást végez az égen, vagy emelkedik, lebeg. A III. Thotmesz fáraótól kezdve napjainkig bezárólag az UFO-khoz kapcsolódó leírásokban és megfigyelésekben ezek az események mind kivétel nélkül szerepelnek.