3 rejtélyes eset, amikor szent tárgyak könnyeztek vagy véreztek

A vérző és könnyező képek leggyakrabban vallásos tárgyú alkotások. A nedvek megjelenése következetesen korlátozódik azokra a helyekre, ahol a hit vagy a legenda csodavárásra készteti az embereket.

További összefüggéseket lehet megfigyelni a vérzés és a Krisztus-ábrázolások, valamint a könnyezés és a Szűz Mária-ábrázolások között. De vajon hogyan lehetséges mindez?

Jézus Krisztus szobrának vérző sebei

1975 áprilisában egy húsvét utáni napon Mrs. Anne Poore, a Pennsylvania állambéli Boothwyn városka lakója egy 66 cm magas, gipszből készült Krisztus szobor előtt imádkozott. Ahogy felpillantott a szoborra, majdnem elállt a szívverése, ugyanis két vörös csepp jelent meg a tenyér gipszsebein. Halálos rémület fogta el, amikor rádöbbent, hogy

igazi vért lát a szobron.

Amikor megrázkódtatásából magához tért, a verandára tette a szobrot, a házioltár közepére. Péntekenként és egyházi ünnepeken a szobor sebhelyei különösen erősen véreztek, olyan ciklikus ismétlődéssel, ahogyan a stigmák szoktak. Később a szobrot átvitték Eddystone-ba, és elhelyezték a Szent Lukács evangéliumba, 3 méterrel az oltár fölé.

Semmi kétség, a szobor sebhelyeiből valóban vérszerű folyadék szivárgott. Dr. Joseph Rovito, a köztiszteletben álló philadelphiai orvos meg is röntgenezte, de nyomát sem találta tartálynak vagy más rejtett szerkezetnek, amiből a folyadék szivároghatott volna. A vérvizsgálat eredménye azonban nem volt ennyire egyértelmű. Bár a folyadékot emberi vérként azonosították, a vörös vértestek száma meghökkentően alacsony volt, és a vér öreg korára utalt. Viszont elég sokára alvadt meg, vagyis frissnek kellett lennie, a friss vér azonban több millió vörös vértestet tartalmaz. Dr. Rovito megállapítása szerint, a vér annyira régi már, hogy képtelenség lenne megállapítani, melyik vércsoportba tartozik pontosan. Nagyon sokan meg vannak győződve róla, hogy a szobor sebeiből Krisztus vére folyt.

Robert Louis Lewis története

Felszentelésének napján a tiszteletes éppen a nagyanyjára emlékezett, aki örömében sírva fakadt, amikor megtudta, hogy unokája egyházi pályára akar lépni. Az asszony azonban nem érhette meg a napot, és a tiszteletes mélyen fájlalta, hogy nagyanyja nem osztozhat örömében. Egyszer rápillantott az öltözőasztalán lévő fényképre, és megdöbbenve vette tudomásul, hogy valaki minden bizonnyal tréfát űz vele.

A nagymama fényképe csurom víz volt, de annyira, hogy egész víztócsa gyűlt össze az asztalon.

Megvizsgálva a képet, észrevette, hogy az az üvegen belül nedves, a fényképtartó hátulja pedig annyira elázott, hogy a bársony csíkokban ki is fakult. Amikor a kép megszáradt, a rajta látható arc soha nem volt már a régi, ugyanis puffadt maradt, mintha a víz onnan eredt volna, és a szemekből folyt volna.

A syracusai könnyező Madonna esete

Ez a történet Szicíliában, 1953 augusztusában esett meg. Antonietta Janussonnak, aki akkoriban ment férjhez, volt egy sorozatban gyártott gipsz mellszobra, mely a szeplőtelen Szűz Máriát ábrázolta. A fiatal házasok nagyon szegények voltak, és siralmas körülmények között éltek, ráadásul az asszonykát titokzatos betegségek kezdték gyötörni.

Egy nap felnézett a szoborra, mely az ágya feletti polcon állt, és megdöbbenve tapasztalta, hogy az könnyezik.

Az esemény ettől fogva szinte napról napra megismétlődött, ám akkor már nemcsak az asszony tartózkodott a szobában, hanem pártatlan szemtanúk is jelen voltak. Amikorra a szobor abbahagyta a könnyezést, Antoinetta teljesen meggyógyult.

forrás: Füzesi Viki – noiportal.hu

Hirdetés